Ép Kính Điện Thoại ở Bình Dương
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Download tất cả Firmware Iphone, Ipad, Ipod mới nhất tại đây!!!

 1. #1
  Moderator 9 Apple's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  216
  Thích Thanks Given 
  0
  Thích Thanks Received 
  1
  Thanked in
  1 Post

  Download tất cả Firmware Iphone, Ipad, Ipod mới nhất tại đây!!!

  FW iPhone mới nhất: IOS 10.3.3

  Latest:
  10.3.3 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5 GSM+CDMA):
  iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5s GSM):
  iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5s GSM+CDMA):
  iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5c GSM):
  iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5c GSM+CDMA):
  iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6+):
  iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6):
  iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6s):
  iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6s+):
  iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (SE):
  iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (7 GSM+CDMA):
  iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (7+ GSM+CDMA):
  iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw


  Full List:
  1.0.0: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
  1.0.1: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
  1.0.2: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
  1.1.1: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
  1.1.2: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
  1.1.3: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
  1.1.4: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
  2.0.0 (2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
  2.0.0 (3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
  2.0.1 (2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
  2.0.1 (3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
  2.0.2 (2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
  2.0.2 (3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
  2.1.0 (2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
  2.1.0 (3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
  2.2.0 (2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
  2.2.0 (3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
  2.2.1 (2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
  2.2.1 (3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
  3.0.0 (2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
  3.0.0 (3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
  3.0.0 (3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
  3.0.1 (2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
  3.0.1 (3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
  3.0.1 (3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
  3.1.0 (2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
  3.1.0 (3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
  3.1.0 (3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
  3.1.2 (2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
  3.1.2 (3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
  3.1.2 (3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
  3.1.3 (2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
  3.1.3 (3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
  3.1.3 (3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
  4.0.0 (3G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
  4.0.0 (3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
  4.0.0 (4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
  4.0.1 (3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
  4.0.1 (3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
  4.0.1 (4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
  4.0.2 (3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  4.0.2 (3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  4.0.2 (4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  4.1.0 (3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
  4.1.0 (3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
  4.1.0 (4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
  4.2.1 (3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.2.1 (3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
  4.2.1 (4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.2.6 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
  4.3.0 (3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  4.3.0 (4 GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  4.3.1 (3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.2 (3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.2.7 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
  4.2.8 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
  4.3.3 (3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.2.9 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
  4.3.4 (3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.2.10 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
  4.3.5 (3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  5.0 (3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0.1 (3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (4S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
  5.1.0 (3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
  5.1.1 (3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (4 GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
  5.1.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  6.0.0 (3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (4): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
  6.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
  6.0.1 (3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (4): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
  6.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
  6.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
  6.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
  6.1.0 (3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
  6.1.0 (4): iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw
  6.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (4S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
  6.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
  6.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
  6.1.1 (4S): iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
  6.1.2 (3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (4 GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (4): iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (4S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.3 (3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (4 GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (4): iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (4S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.4 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
  6.1.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
  6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
  7.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (4S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
  7.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
  7.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
  7.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
  7.0.2 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (4S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.3 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (4S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.4 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (4S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.5 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
  7.0.5 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
  6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
  7.0.6 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (4S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
  7.1.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
  7.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.1 (4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (4 8GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (4S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (5 GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (5c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (5s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.2 (4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (4S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (5c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (5s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  8.0.0 (4S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (6+): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
  8.0.0 (6): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.1 (4S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (6+): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (6): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.2 (4S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (6+): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (6): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.1.0 (4S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (6+): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.0 (6): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.1 (4S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (6+): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.1 (6): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.2 (4S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (6+): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (6): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.3 (4S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (6+): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (6): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.2.0 (4S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (6+): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (6): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.3.0 (4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (6+): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.3.0 (6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
  8.4.0 (4S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (6+): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (6): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.1 (4S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (6+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (6): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  9.0 (4S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (6+): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (6): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
  9.0 (6s+): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
  9.0.1 (4S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (6+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (6): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
  9.0.1 (6s+): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
  9.0.2 (4S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (6+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (6): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (6s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (6s+): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.1.0 (4S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (6+): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (6): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (6s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (6s+): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.2.0 (4S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (6+): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (6): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (6s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (6s+): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.1 (4S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (6+): iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (6): iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (6s): iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (6s+): iPhone8,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (6+): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (6): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (6s): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (6s+): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.3 (4S): iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (6+): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (6): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (6s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
  9.3 (6s+): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
  9.3 (SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (4S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3.1 (4S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (6+): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (6): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (6s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (6s+): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.2 (4S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (6+): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (6): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (6s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (6s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.3 (4S): iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (6+): iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (6): iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (6s): iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (6s+): iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (SE): iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.4 (4S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (6+): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (6): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (6s): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (6s+): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (SE): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.5 (4S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (5 GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (5s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (5c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (6+): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (6): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (6s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (6s+): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  10.0.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (6+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (6): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (6s): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (6s+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (SE): iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (7): iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (7+): iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.2 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (6+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (6): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (6s): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (6s+): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (SE): iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (7): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (7+): iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.3 (7): iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
  10.0.3 (7+): iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
  10.1.0 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (6+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (6): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (6s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (6s+): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1 (SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (7): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
  10.1.0 (7+): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
  10.1.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (6+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (6): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (6s): iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (6s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (7): iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (7+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (6+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (6): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (6s): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (6s+): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (SE): iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (7): iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (7+): iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.2 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (6+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (6): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (6s): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (6s+): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (SE): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (7): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (7+): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (6+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (6): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (6s): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (6s+): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (SE): iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (7): iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (7+): iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.3 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (6+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (6): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (6s): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (6s+): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (7): iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3 (7+): iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw
  10.3.1 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (6+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (6): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (6s): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (6s+): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (7): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (7+): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.1 (): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
  10.3.2 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (6+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (6): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (6s): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (6s+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (7): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (7+): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.2 (): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
  10.3.3 (5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6s): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (6s+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
  10.3.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw

  P/s: Liên tục cập nhật các Firmware Iphone mới nhất


  Lần sửa cuối bởi 9 Apple, ngày 09-17-2017 lúc 09:38 PM.

 2. #2
  Moderator 9 Apple's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  216
  Thích Thanks Given 
  0
  Thích Thanks Received 
  1
  Thanked in
  1 Post

  Lightbulb Download tất cả Firmware iPad IPSW tại đây!!!

  iOS IPad 10.2 Update [IPSW Download Links]

  FW iPad mới nhất: IOS 10.2 IPSW
  Latest:
  10.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw

  Full List:
  3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
  3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
  3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
  4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw
  4.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 1): iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (iPad 3,4): iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 4): iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.1 (iPad 4): iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
  6.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.0.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Air Unknown): iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.0 (iPad Mini 2 Unknown): iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  7.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.1.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.2.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0_13A340_Restore.ipsw
  9.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0_13A340_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (): iPad6,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (): iPad6,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3_13E234_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3_13E234_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E236_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F72_Restore.ipsw
  9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F72_Restore.ipsw

  9.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw

  10.0.1 (iPad 4 Wi-Fi):iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad 4 GSM):
  iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad 4 GSM_CDMA):
  iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Air Wi-Fi):
  iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Air Cellular):
  iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi):
  iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 2 Cellular):
  iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Air China):
  iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 2 China):
  iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi):
  iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 3 Cellular):
  iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 3 China):
  iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi):
  iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Air 2 Cellular):
  iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi):
  iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Mini 4 Cellular):
  iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Pro Wi-Fi):
  iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Pro Cellular):
  iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi):
  iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular):
  iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad 4 Wi-Fi):
  iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw

  10.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  10.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  Lần sửa cuối bởi 9 Apple, ngày 02-11-2017 lúc 08:45 AM.

 3. #3
  Moderator 9 Apple's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  216
  Thích Thanks Given 
  0
  Thích Thanks Received 
  1
  Thanked in
  1 Post

  Red face Download tất cả Firmware IPod tại đây!!!

  FW IPod mới nhất: IOS 10.2 IPSW

  Latest:
  10.2.1 (6G): iPodtouch_10.2.1_14D27_Restore.ipsw


  Full List:
  1.1: iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw
  1.1.1: iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw
  1.1.2: iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
  1.1.3: iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
  1.1.4: iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
  1.1.5: iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw
  2.0.0: iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (Must purchase through iTunes)
  2.0.1: iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
  2.2.0 (1G): iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
  2.2.0 (2G): iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw
  2.2.1 (2G): iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw
  3.1.2 (3G): iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
  3.1.3 (3G): iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
  4.0.0 (2G): iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
  4.0.0 (3G): iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
  4.0.2 (2G): iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  4.0.2 (3G): iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  4.1.0 (2G): iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
  4.1.0 (3G): iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
  4.1.0 (4G): iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
  4.2.1 (2G): iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.2.1 (3G): iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.2.1 (4G): iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  4.3.0 (3G): iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  4.3.0 (4G): iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  4.3.1 (3G): iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.1 (4G): iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  4.3.2 (3G): iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.2 (4G): iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  4.3.3 (3G): iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.3 (4G): iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  4.3.4 (3G): iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.4 (4G): iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  4.3.5 (3G): iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  4.3.5 (4G): iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  5.0 (3G): iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0 (4G): iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  5.0.1 (3G): iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.0.1 (4G): iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  5.1.0 (3G): iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.0 (4G): iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
  5.1.1 (3G): iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  5.1.1 (4G): iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
  6.0.0 (4G): iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
  6.0.0 (5G): iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw
  6.0.1 (4G): iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.0.1 (5G): iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
  6.1.0 (4G): iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
  6.1.0 (5G): iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
  6.1.2 (4G): iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.2 (5G): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
  6.1.3 (4G): iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  6.1.3 (5G): iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
  7.0.0 (5G): iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
  7.0.2 (5G): iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
  7.0.3 (5G): iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
  6.1.5 (4G): iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw
  7.0.4 (5G): iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
  6.1.6 (4G): iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
  7.0.6 (5G): iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
  7.1.0 (5G): iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
  7.1.1 (5G): iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
  7.1.2 (5G): iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
  8.0.0 (5G): iPod5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
  8.0.1 (5G): iPod5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
  8.0.2 (5G): iPod5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
  8.1.0 (5G): iPod5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
  8.1.1 (5G): iPod5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
  8.1.2 (5G): iPod5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
  8.1.3 (5G): iPod5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
  8.2.0 (5G): iPod5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
  8.3.0 (5G): iPod5,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
  8.4.0 (5G): iPod5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.0 (6G): iPod7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
  8.4.1 (5G): iPod5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  8.4.1 (6G): iPod7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
  9.0 (5G): iPod5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0 (6G): iPod7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
  9.0.1 (5G): iPod5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.1 (6G): iPod7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
  9.0.2 (5G): iPod5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.0.2 (6G): iPod7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
  9.1.0 (5G): iPod5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.1.0 (6G): iPod7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
  9.2.0 (5G): iPod5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.0 (6G): iPod7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
  9.2.1 (5G): iPod5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.2.1 (6G): iPod7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
  9.3 (5G): iPod5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3 (6G): iPod7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
  9.3.1 (5G): iPod5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.1 (6G): iPod7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
  9.3.2 (5G): iPod5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.2 (6G): iPod7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
  9.3.3 (5G): iPod5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.3 (6G): iPod7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
  9.3.4 (5G): iPod5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.4 (6G): iPod7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
  9.3.5 (5G): iPod5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  9.3.5 (6G): iPod7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
  10.0.1 (6G): iPodtouch_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
  10.0.2 (6G): iPodtouch_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
  10.1.0 (6G): iPodtouch_10.1_14B72_Restore.ipsw
  10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
  10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
  10.2 (6G): iPodtouch_10.2_14C92_Restore.ipsw
  10.2.1 (6G): iPodtouch_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
  Lần sửa cuối bởi 9 Apple, ngày 02-11-2017 lúc 08:46 AM.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •