Ae gặp múc như hình ,áp dụng cho hầu hết zenfone.

Chúc ae thành công .