Máy 1202 hay bị liệt những phím chọn 9 * 0 # thường là thay ic phím ok. Cũng có thể câu dây 2 đường như hình