biến webcame thành máy quay phim cho phòng net,tiệm điện thoại...ngay trên máy tính.các bạn tải file dưới đây về cài đặt,rất dễ sử dụng.
http://4share.vn/f/6b5f5a53…/webcamcompanion4_4.0.20.365.rar

video hướng dẫn: